www.xinhuanet.com
XINHUA online
CHINA VIEW
VIEW CHINA
 Breaking News Urgent: Putin arrives in Slovakia for summit with Bush    FLASH: US, RUSSIA SIGN AGREEMENT ON SHOULDER-FIRED MISSILES    Blast hits St. Petersburg technical college    Urgent: Fatah OKs Qurei's new cabinet lineup    Urgent: Bush arrives in Slovakia for first visit    Major earthquake hits east Japan    
Home    News Photos Voice People BizChina Feature About us   

Chronicles of CPPCC National Committee

Tenure

Chairman

Vice Chairman

Secretary-general and

Deputy Secretary-general

10th CPPCC
(1998.3-2003.3)
Jia Qinglin

Wang Zhongyu, Liao Hui, Liu Yandong, Ngapoi Ngawang Jigme, Ba Jin, Pagbalha Geleg
Namgyai, Li Guixian,Zhang Siqing,Ding Guangxun,Henry Ying Tung Fok,Ma Man-kei, Bai Lichen,Luo Haocai,Zhang Kehui,Zhou Tienong,Hao Jianxiu,Chen Kuiyuan, Abdul'ahat Abdurixit, Xu Kuangdi,Li Zhaozhuo,Huang Mengfu,Wang Xuan,Zhang Huaixi, Li Meng

Secretary-general:
Zheng Wantong

 9th CPPCC

 (1998.3-2003.3)

Li Ruihuan

Ye Xuanping,  Yang Rudai, Wang Zhaoguo, Ngapoi Ngawang Jigme(Tibetan), Ba Jin, Qian Weichang, Lu Jiaxi (late), Ren Jianxin, Song Jian, Li Guixian, Chen Junsheng, Zhang Siqing, Qian Zhengying (f), Ding Guangxun, Sun Fuling, Ann Tse-kai (late), Henry Ying Tung Fok, Ma Man-kei, Zhu Guangya, Wan Guoquan, Hu Qili, Chen Jinhua, Zhao Nanqi (Korean), Mao Zhiyong, Bai Lichen (Hui), Jing Shuping,          Luo Haocai, Zhang Kehui, Zhou Tienong         Wang Wenyuan

Secretary-general:

Zheng Wantong
Deputy Secretaries-General:
Wang Julu, Zhao Weizhi, Li Minkuan, Li Ganliu, Song Jinsheng, Sun Huaishan, Zhao Ximing, Zheng Zhiying, Zhang Daocheng, Zhang Tinghan, Wu Mingxi, Zhang Baowen, Bao Yujun, Chen Yiqun, Chen Mingde,
Zhang Guoxiang, Li Changjian

8th CPPCC

 (1993.3-1998.3)

 Li Ruihuan

Ye Xuanping, Wu Xueqian, Yang Rudai, Wang Zhaoguo, Ngapoi Ngawang Jigme (Tibetan),  Seypidin Azizi (Uygur), Hong Xuezhi, Yang Jingren (Hui)(late) , Deng Zhaoxiang, Zhao Puchu,
Ba Jin, Qian Xuesen, Qian Weichang, Hu Sheng, Jian Zhengying (f), Su Buqing,
Ding Guangxun, Dong Yinchu, Sun Fuling, Ann Tse-Kai, Henry Ying Tung Fok, Ma Man-kei, Zhu Guangya , Wan Guoquan, He Luli (f)

Secretary-general:

Zhu Xun

Deputy Secretaries-general:

Zhu Zuolin, Zhao Weizhi, Zhang Qia,
Wu Xiuping, Chen Jinyu, Li Ganliu,
Zhu Yuancheng, Song Jinsheng, Luo Haocai, Chen Yiqun, Pan Yuanjing, Zheng Wantong, Hu Deping,  Zhao Ximing,  Wang Julu,  Liang Jinquan, Zhang Daocheng, Wu Mingxi , Zhou Ganzhi

7th CPPCC

 (1988.4-1993.3)

Li Xiannian

Wang Renzhong, Yan Mingfu (resigned), Fang Yi, Gu Mu, Yang Jingren (Hui), Kang Keqing (f), Pagbalha Geleg Namgyai (Tibetan), Hu Zi'ang, Qian Changzhao, Zhou Peiyuan, Miao Yuntai,
Wang Guangying, Deng Zhaoxiang, Zhao Puchu, Qu Wu, Ba Jin, Ma Wenrui, Liu Jinji, Wang Enmao, Qian Xuesen, Qian Weichang, Hu Sheng, Sun Xiaocun, Cheng Siyuan, Lu Jiaxi (late), Qian Zhengying (f), Su Buqing, Ismail Amet (Uygur), Hou Jingru, Ding Guangxun, Hong Xuezhi, Ye Xuanping

 

 

6th CPPCC

(1983.6-1988.4)

 Deng Yingchao (f)

Yang Jingren (Hui), Liu Lantao, Liu Dingyi, Cheng Zihua, Kang Keqing (f), Ji Fang, Zhuang Xiquan, Pagbalha Geleg Namgyai (Tibetan), Hu Zi'ang, Wang Kunlun, Qian Changzhao, Dong Qiwu, Tao Zhiyue, Zhou Shutao, Yang Chengwu, Xiao Hua, Chen Zaidao, Lu Zhengcao, Zhou Jianren, Zhou Peiyuan,
Burhan Shahidi (Uygur), Miao Yuntai, Wang Guangying,
Deng Zhaoxiang, Fei Xiaotong, Zhao Puchu, Ye Shengtao, Qu Wu, Ba Jin,
Ma Wenrui , Mao Yisheng,  Liu Jingji, Hua Luogeng, Wang Enmao,  Lei Jieqiong, Wang Feng,  Qian Weichang 

5th CPPCC

 (1978.3-1983.6)

 Deng Xiaoping

Ulanhu (Mongolian), Wei Guoqing(Zhuang), Peng Chong (1978.3-1980.9), Zhao Ziyang (1978.3-1980.9), Guo Moruo, Song Renqiong (1978.3-1980.9), Shen Yanbing, Xu Deheng, Ouyang Qin, Shi Liang (f), Zhu Yunshan, Kang Keqing (f),
Ji Fang, Wang Shoudao, Yang Jingren (1978.3-1980.9), Zhang Chong, Pagbalha Geleg Namgyai (Tibetan), Zhou Jianren, Zhuang Xiquan, Hu Zi'ang, Rong Yiren, Tong Dizhou, Liu Lantao (1979.7- ), Lu Dingyi (1979.7- ), Li Weihan (1979.7- ), Hu Yuzhi (1979.7- ), Wang Kunlun (1979.7- ),
Bainqen Erdini Qoigyi Gyaincain (Tibetan) (1979.7-1980.9), He Changgong (1980.9- ),  Xiao Ke (1980.9- ), Cheng Zihua (1980.9- )                    Yang Xiufeng (1980.9- ), Sha Qianli (1980.9- ), Burhan Shahidi (Uygur)(1980.9- ), Zhou Peiyuan (1980.9- ), Qian Changzhao (1980.9- ), Liu Fei (1981.12- ),  Dong Qiwu (1981.12- )

 

4th CPPCC

 (1965.1-1978.3)

Honorary Chairman: Mao Zedong

Chairman: Zhou Enlai

Peng Zhen, Chen Yi, Ye Jianying,  Huang Yanpei, Chen Shutong, Liu Lantao, Song Renqiong, Xu Bing, Gao Chongmin, Cai Tingkai, Wei Guoqing (Zhuang), Deng Zihui, Li Siguang, Fu Zuoyi, Teng Daiyuan, Xie Juezai, Shen Yanbing, Li Zhuchen, Pagbalha Geleg Namgyai (Tibetan), Xu Deheng, Li Dequan (f), Ma Xulun

 

3rd CPPCC

  (1959.4-1965.1)

Honorary Chairman: Mao Zedong

Chairman: Zhou Enlai

Peng Zhen, Li Jishen, Guo Moruo, Shen Junru, Huang Yanpei, Li Weihan, Li Siguang, Chen Shutong, Tan Kah-kee, Burhan Shahidi (Uygur) , Chen Yi, Kang Sheng, Pagbalha Geleg Namgyai (Tibetan), Ngapoi Ngawang Jigme (Tibetan), He Xiangning (1960.4- )

2nd CPPCC

(1954.12-1959.4)

Honorary Chairman: Mao Zedong

Chairman: Zhou Enlai

Soong Ching Ling (f), Dong Biwu, Li Jishen, Zhang Lan, Guo Moruo, Peng Zhen, Shen Junru, Huang Yanpei, He Xiangning (f), Li Weihan, Li Siguang, Chen Shutong, Zhang Bojun, Chen Jiageng, Bainqen Erdini Qoigyi Gyaincain (Tibetan), Burhan Shahidi (Uygur)

1st  CPPCC

(1949.10-1954.12)

 Mao Zedong

Zhou Enlai, Li Jishen, Shen Junru,
Guo Moruo, Chen Shutong

Copyright ©2003 Xinhua News Agency. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.